Wand en Plafondafwerking

Garantiebewijs

 

Project:

 

 

Eigenaar/opdrachtgever:

 

Datum:

 

Stukadoorsbedrijf: M. Borkent wand-plafondafwerking

 

Te: Rijssen

 

 

Garandeert dat het aangebrachte stukadoors werkzaamheden aan bovengenoemd project

 

 

  1. Op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven .

Is uitgevoerd met geschikte materialen volgens de van toepassing zijnde ,

Fabrieksvoorschriften en praktijkrichtlijnen.

Eventuele gebreken in het werk gedurende 5 jaar kosteloos zullen worden verholpen

Tenzij kan worden aangetoond dat het gebrek geen verband houd met het werk.

 

  1. Uitgesloten van deze garantie is in ieder geval de schade als gevolg van de werking van de constructie

Van het gebouw waarin het stukadoorswerk is aangebracht(lees scheurvorming) Evenmin vallen onder deze garantie schade door lekwater,door stoten,rookschade bij brand of het begin daarvan; het aanbrengen van wand of plafond versieringen , verfstrepen,verkleuringen ,schimmelvlekken .Voorts is van deze garantie uitgesloten de schade die het gevolg is van een onjuiste behandeling door of namens opdrachtgever van het aangebrachte stukadoorswerkzaamheden, dan wel veranderingen in het uiterlijk van het aangebrachte stukadoorswerkzaamheden die een gevolg zijn van het gebruik van de ruimten waarin dit werk zich bevind.

 

De garantie verplichtingen van ondergetekende gelden gedurende een periode van 5 jaar en

En eindigen derhalve op …...............

De garantie geldt evenwel slechts ,indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ondergetekende heeft gedaan.

 

Bij het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in het kader van deze garantieverplichting zullen de

Daaraan verbonden kosten nooit meer mogen bedragen dan het bedrag waarvoor het werk is

Uitgevoerd,dan wel –bij schade aan een gedeelte van het werk - een evenredig deel daarvan.

 

 

Plaats : …........... Datum : 16-1-2015

 

 

Opdrachtnemer ………M. Borkent wand-plafondafwerking………………….

  

M.Borkent Wand en Plafondafwerking  |  wandplafondafwerking@gmail.com